Voor het onderhoud van ademautomaten hebben we volledig gediplomeerde monteurs

We onderhouden naast ademautomaten ook trimvesten en kranen.

Dan de grote vraag wat moet dat kosten?  (We blijven 'Dutch' )

 • Onderhoud van een ademautomaat 1e trap €25 exclusief service kit.
 • Onderhoud van 2e-trap komt op €10 ook weer exclusief de service kit.

Wat kost een service kit voor een bepaalde ademautomaat?
Geheel afhankelijk van het merk en type maar iets tussen €9 en €35 per kitje.

We houden z'n 50 verschillende servicekits op voorraad de meeste verkopen we ook in onze shop.

Bij een onderhoudsbeurt krijg je 10% korting op de shopprijs.

Overleg altijd even vooraf dan kunnen we zorgen dat de juiste servicekits op voorraad zijn en dat je binnen enkele dagen je geservicet automatenset weer terug heb zodat je weer kunt gaan duiken. Als we merk en type van de ademautomaat weten dan kunnen we je ook de kosten van de benodigde servicekits vertellen.

We registreren elke servicebeurt aan ademautomaten zoals voorgeschreven door de fabrikant en na een door de fabrikant vastgestelde  periode krijg je van ons een berichtje dat je ademautomaat weer aan zijn servicebuurt toe is. Natuurlijk krijg je er elke keer ook nog een officieel servicecertificaat bij.

Deze controle wordt door gediplomeerde monteurs gedaan

 • Controlebeurt van een ademautomaatset €20,-- inclusief een eventuele ALV

Bij een controle worden er geen servicekits vervangen alleen losse onderdelen indien strikt noodzakelijk,
Kosten zijn daardoor aanzienlijk lager dan bij een volledige servicebeurt van de ademautomatenset.

Overleg altijd even vooraf dan kunnen we zorgen dat de juiste servicekits op voorraad zijn en dat je binnen enkele dagen je geservicet automatenset weer terug heb zodat je weer kunt gaan duiken. Als we merk en type van de ademautomaat weten dan kunnen we je ook de kosten van de benodigde servicekits vertellen.

We registreren ook elke controebeurt van een ademautomaten zoals voorgeschreven door de fabrikant en na een door de fabrikant vastgestelde  periode krijg je van ons een berichtje dat je ademautomaat weer aan zijn servicebuurt toe is. Natuurlijk krijg je er elke keer ook nog een officieel servicecertificaat bij.

Dit is een secuur karweitje waar je niet op kunt wachten.
De doorlooptijd is meestal slechts één werkdag.

Dan de grote vraag wat moet dat kosten?  (We blijven 'Dutch' )

 • Voor het vervangen en afpersen rekenen we slecht € 10,--
 • De lithium batterij en de O-ring kosten meestal iets tussen de € 3,-- en € 6,--.

Keuren van stalen, aluminium of composiet DUIKflessen 200 of 300 Bar is altijd € 50,-- per fles.

Sinds 1-1-2023 wordt er voor alle DUIKflessen een LRQA toeslag van € 12,-- in rekening gebracht, het keuren zelf kost € 38,--.

Aanleveren van de complete niet lege duikfles voor woensdag, normaliter retour de volgende week donderdag.

Kraan wordt indien noodzakelijk en/of gewenst ook GRATIS nagekeken. VIP-sticker kost € 3,-- extra.

Demontage  & Montage van: Kraan - Handvat - Flesvoet - Netje van duikset en een luchtvulling is GRATIS.

Schroefdraden die gekeurd kunnen worden zijn: M25x2 - M18 x1,5 - M12 x 1,25 - M10 x 1,0 - G3/4'' - Klein Conisch - Groot Conisch - enz.

Flessen groter dan 20 liter zijn duurder neem contact op voor een prijsopgave.

Flessen die nooit in het water komen kunnen soms ook voor 10-jaar gekeurd worden, denk aan de cilinder in een zuurstofkoffer.

Andere kosten indien noodzakelijk wegens roest.

Inwendig stralen € 25,-- Uitwendig stralen & Uitwendig scoperen € 35,-- Uitwendig lakken € 35,--.

Ook als een fles, wat zelden voorkomt, wordt afgekeurd moeten de keuringskosten worden voldaan.

Niet alle buitenlandse en/of militaire persluchtflessen kunnen gekeurd worden advies hierover is GRATIS.

Om de discussie te openen eerst mijn persoonlijke mening:
 • Onzinnige kostenverhoging ten gevolge een wet van het ministerie sociale zaken.
 • Veiligheid van duikflessen wordt er slechter van omdat meer duikers hun flessen niet meer laten keuren.
De nieuwe wet is feitelijk al eind 2019 aangenomen en heeft dus niets te maken met incidenten van de laatste jaren.
Alle mij bekende incidenten zijn ontstaan door ondeskundige demontage en montage van kranen.

De wet heeft tot gevolg dat de zes gecertificeerde keurbedrijven van drukvaten nu alle drukvaten voor 'Live Support Systemen' niet meer zelfstandig mogen keuren. De keuring dient te geschiede onder toezicht van een bevoegde gedelegeerde van LOYD's en die moet dus per uur betaald worden. De kosten voor de gedelegeerde van LOYD's moeten door het keurbedrijf worden betaald en worden dus (gedeeltelijk) doorberekend aan ons duikers. Aan de hydrostatische keuring zelf is totaal niets veranderd. Buffercilinders voor ademlucht, andere gascilinders en/of drukvaten vallen niet onder deze nieuwe regels.

Detail: De zuurstofcilinder van een zuurstofkoffer wordt niet beschouwd als zijnde onderdeel van een 'Live Support Systeem' en valt dus niet onder de LRQA-regels. Omdat deze cilinders normaliter niet in het water komen worden ze zonder LRQA-toeslag voor 10-jaar gekeurd.

Definities:
 • Wanneer is een drukvat nu een onderdeel van een 'Live Support systeem' ? Feitelijk wordt dat bepaald bij de productie van die cilinder door de code die de fabrikant aanbrengt. Deze code kan worden gewijzigd maar alleen een kant op! Een persluchtcilinder voor de schietsport kan geen ademluchtcilinder worden maar het omgekeerde mag in principe wel. Ook kun je een 'oude' 5-liter persluchtfles laten omkeuren naar een zuurstoffles voor je zuurstofkoffer maar je kunt daarna die zuurstoffles niet meer terug laten keuren naar een persluchtfles voor ademlucht!
 • Ademlucht zijn alle gassen die gebruikt worden om te ademen dus ook Nitrox - Trimix - Heliox - Decogas - enz.
 • Drukcilinders van 'Live Support Systemen' zijn alle drukvaten met gassen om personen in staat te stellen om te ademen in een omgeving waar dat zonder deze voorzieningen gevaarlijk of onmogelijk zou zijn. Het is niet beperkt tot de cilinders die de persoon zelf meedraagt ook de cilinders op de kant die de ademlucht van beroeps of brandweerduikers via een slang verzorgen vallen onder deze regels evenals de noodcilinders van een duikklok.

Er zijn nog een hoop rare gevallen en/of uitzonderingen waarvan niemand precies weet waar ze nu onder vallen.

Stellingen:
 • Het periodiek hydrostatisch testen van drukvaten is een goede zaak die de veiligheid verhoogd.
 • Mijn schatting is dat zeker 5% van de gebruikte drukvaten niet tijdig worden getest.
 • Door de prijsverhogingen ten gevolge van de LRQA wetgeving zal dit percentage verdubbelen.
 • Controle op naleving van deze testverplichting is er niet of nauwelijks en is zeker onvoldoende.
 • De controle op de keurbedrijven zou ook beter kunnen en moeten.
Voorstellen voor verbetering:
 • Controleer met enige onregelmaat bij de onbemande vulstations in zeeland.
 • Controleerd de keurbedrijven door ze 'anoniem' 'afkeur' drukcilinders aan te bieden.
 • Trek deze onzinnige LRQA-wet per direct in.

cat flessen

We onderhouden naast ademautomaten ook trimvesten en kranen.

Dan de grote vraag wat moet dat kosten?  (We blijven 'Dutch' )

 • Enkele kraan van enkele set servicebeurt € 5,-- (dubbele kraan € 10,--)
 • Kranen van dubbele sets servicebeurt € 25,--.
 • VIP-sticker kost € 3,-- extra.
 • Zuurstofschoon maken van kranen (en duikset) dezelfde prijs. Nitrox sticker € 8,--.

Soms moeten er onderdelen van kranen worden vervangen omdat ze ongeschikt zijn voor gebruik met hoge zuurstofconcentraties, deze onderdelen brengen we apart in rekening.

We onderhouden naast ademautomaten ook trimvesten.

Dan de grote vraag wat moet dat kosten?  (We blijven 'Dutch' )

 • Trimvesten onderhoud en ontsmetten € 20,--

Soms moeten er onderdelen van trimvesten vervangen omdat ze defect zijn, deze onderdelen brengen we apart in rekening.

We kunnen je ook helpen bij het onderhoud van droogpakken.

Dan de grote vraag wat moet dat kosten?  (We blijven 'Dutch' )

 • Droogpak seals vervangen vanaf € 20,-- wel altijd in overleg in verband met maat en type.
 • Nekseal vervangen vanaf € 45,-- wel in overleg in verband met maat en type.
 • Een klein lek dichten € 10,--.

Per 1 juli 2023 heeft de leverancier van latex seals zijn prijzen met 50% verhoogd dien ten gevolge zijn we genoodzaakt om ook onze vanaf prijzen  te verhogen naar € 25,-- voor een polsseal en € 55,-- voor een nekseal.